ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
516/41 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ : 0-5622-2373 , 0-5622-2375
โทรสาร : 0-5622-2384

e-mail : nrtc03@yahoo.comGOOGLE MAP